Privacy

Waddenhop is een merknaam van Fietsmeister B.V, gevestigd aan Rozengracht 31 8861 EX Harlingen, en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Introductie

Dit privacy beleid is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Waddenhop is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens van jou en jouw kind(eren). Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit beleid leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Lees dit privacy beleid zorgvuldig door voordat je informatie aan ons verstrekt. Sommige manieren waarop we informatie gebruiken zijn noodzakelijk voor ons om onze diensten aan jou te leveren, andere worden alleen met je toestemming gebruikt.

Wijziging privacy beleid

Als we ons privacy beleid en/of procedures wijzigen welke betrekking hebben op de informatie die jij ons hebt verstrekt, zullen we die wijzigingen op onze website plaatsen. Dit zal ervoor zorgen dat je op de hoogte bent van de huidige methoden voor het verzamelen, het gebruik van die gegevens en onder welke omstandigheden we deze openbaar kunnen maken. Jouw voortgezette gebruik van onze diensten (inclusief onze websites), nadat dit privacy beleid is gewijzigd, wordt geacht jouw voortgezette acceptatie van de algemene voorwaarden van dit beleid te zijn. We raden je aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Gebruikers van onze diensten

Door gebruik te maken van onze diensten (waaronder het boeken van een vakantie, het jezelf toevoegen aan Whatsapp groepen of het downloaden van informatie) erken je dat we informatie kunnen verzamelen en gebruiken in overeenstemming met dit privacy beleid. Wanneer je informatie aan ons verstrekt via onze website of wanneer je contact met ons opneemt, bevestig je dat, waar je gegevens namens iemand anders verstrekt, je toestemming hebt om dit te doen en dat je de voorwaarden van ons privacy beleid hebt gelezen en hier akkoord mee gaat.

Het beschermen van jouw privacy is uiterst belangrijk voor ons en we streven ernaar zo duidelijk mogelijk te zijn over hoe jouw informatie wordt gebruikt. Als je hier vragen over hebt of jouw toestemming op enig moment wilt intrekken, neem dan contact met ons op via info@waddenhop.com of telefonisch op 0887  – 441 400. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Gegevensbeveiliging

Hoewel de aard van internet zodanig is dat we de veiligheid van de informatie die je ons via internet verstrekt niet kunnen garanderen, volgen wij strikte beveiligingsprocedures bij het opslaan en vrijgeven van jouw informatie, om ongeoorloofde toegang of verlies van jouw informatie te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures houden in dat we soms genoodzaakt zijn je identiteit te controleren voordat we jouw accountgegevens of andere vragen kunnen bespreken.

Als we jou een wachtwoord hebben gegeven, of als jij zelf een wachtwoord hebt aangemaakt, waardoor je toegang hebt tot bepaalde delen van onze websites, ben jij verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. We vragen je om geen wachtwoorden te delen. Indien je zelf een wachtwoord hebt aangemaakt vragen wij een sterk wachtwoord te creëren dat niet gemakkelijk kan worden geïdentificeerd.

Commerciële doeleinden

Waar je Waddenhop toestemming hebt gegeven, zal Waddenhop jouw informatie gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden om contact met jou op te kunnen nemen over aanbiedingen, nieuws en wedstrijden waarvan wij denken dat jij hier misschien in geïnteresseerd bent. Jouw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Waddenhop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 •  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een boeking te plaatsen op deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We zullen enkele gegevens over jou moeten weten, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kunnen wij aanvullende gegevens, zoals bijvoorbeeld ID (voor aanvraag visum) of dieetgegevens, nodig kunnen hebben om een bepaalde reis zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en te laten voldoen aan jouw wensen. Als je contact met ons opneemt of een aanvraag indient, houden wij hier een register bij dat mogelijk enkele van jouw gegevens bevat, afhankelijk van hoe je contact met ons hebt opgenomen.

Verzamelen van persoonsgegevens onder de 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@waddenhop.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Waddenhop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Waddenhop analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Waddenhop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Waddenhop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Boekingsgegevens: max 7 jaar
 • Offerteformulier: max 5 jaar
 • Sollicitatie: max 2 jaar
 • Nieuwsbriefinschrijving:  tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief
 • E-mail: max 4 jaar
 • Overige formulieren: max 4 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Waddenhop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het maken van reserveringen van bijvoorbeeld campings, hotels of vervoer is het noodzakelijk om persoonsgegevens te delen, bijvoorbeeld omdat de lokale autoriteiten dit vereisen. We zullen niet meer gegevens verstrekken dan strikt noodzakelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Waddenhop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Waddenhop vraagt niet om jouw persoonlijke gegevens bij het surfen op onze website. Het klikgedrag van de gebruikers wordt wel geregistreerd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de pagina’s die bezocht worden, de muisklikken op de pagina’s, de bestemmingen die opgevraagd worden en vanaf welke pagina onze website weer verlaten wordt, geregistreerd worden. Deze informatie gebruiken wij alleen om de belangstelling voor bepaalde onderdelen van onze website te meten en om ons aanbod beter te kunnen matchen met de wensen van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek. Om deze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Waddenhop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@waddenhop.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Waddenhop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Waddenhop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@waddenhop.com

Herroepingsrecht Particulieren

Op het gebruik van deze internetsite en nieuwsbrieven is het Nederlandse recht van toepassing. Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument die een bestelling doet, een zogenaamd herroepingsrecht. Maar dit recht geldt niet voor reisovereenkomsten. Een boeking wordt als bindend beschouwd. De wet Koop op Afstand is voor het sluiten van reisovereenkomsten niet van toepassing. Reisovereenkomsten zijn een uitzondering op deze wet.

Eigendomsrechten en Copyright ©

Op alle op deze website en nieuwsbrieven aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op de teksten, de foto’s, de afbeeldingen, de geluidsfragmenten, de filmpjes, de merknamen, de logo’s en andere materialen zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Waddenhop, tenzij anders vermeldt. Het is verboden materialen of een gedeelte van materialen van deze website te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verkopen, te verhuren of op te slaan in gegevensbestanden, zonder voorafgaande toestemming van Waddenhop. Niets mag van de website en nieuwsbrief zomaar gekopieerd of nagemaakt worden zonder toestemming van de makers van deze website.