Duurzaam reizen op de Wadden

Blijf dichter bij huis voor een duurzame vakantie

Slechts een voetafdruk in het zand

Al jarenlang organiseren wij avontuurlijke reizen over de hele wereld op een zo duurzaam mogelijke manier. Altijd bezig met het beleven van exotische avonturen ver weg hebben we nooit de tijd genomen om Nederland echt te ontdekken. De coronacrisis keerde het tij. Samen met vele andere Nederlandse wereldreizigers kwamen we thuis in onze eigen omgeving. Wad is het mooi! Ook wij hebben tijdens de zomer van 2020 volop genoten van het avontuur op ’t Wad. Dichtbij huis, middenin een beschermd gebied, waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.

Duurzaam toerisme op ’t Wad

Vaak wordt gezegd dat toerisme slechte invloed heeft op behoud van biodiversiteit. Daar zit zeker een kern van waarheid in, maar toerisme kan ook volledig in balans met de omgeving georganiseerd worden en zelfs bijdragen aan bescherming, herstel of uitbreiding van pure natuur. Volgens deze visie organiseren we al onze reizen, ook het Eilandhoppen op de Wadden.

Cultuurhistorie op de eilanden

Overigens geldt dit principe niet alleen voor de natuur. De Waddeneilanden hebben door de afgelegen ligging nog een authentieke cultuur, die je terug ziet in het vrijgevochten karakter van de bevolking. Op de eilanden leven de bewoners nog vaak in een hechte community van eigenzinnige en karakteristieke eilanders. Wij leggen graag de verbinding met deze bijzondere eilanders om hun verhalen te beleven en hun cultuur te laten voortbestaan. Deze interactie van ‘toevallige’ ontmoetingen tijdens jouw eilandhopreis geeft je een gevoel van eenheid met het Wad.

Wij willen positief bijdragen

Op deze pagina lees je meer over onze visie op duurzaam reizen in het Waddengebied en hoe wij daar in de praktijk mee omgaan. Als je naar ons logo kijkt dan zie je daar een voetafdruk in. We hebben als doel dat jij tijdens je eilandhopreis slechts een voetafdruk in het zand achterlaat. Daarnaast willen we graag een positieve bijdrage leveren aan herstel/in stand houden/bevorderen van biodiversiteit in het Waddengebied. Help je mee?

 

 

 

Waarom UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee beschermt?

Na de watersnoodramp in 1953 in Zeeland ontstonden nieuwe initiatieven om de Waddenzee in te polderen. De provincie Friesland kwam in 1965 met concrete plannen, wat op verzet stuitte van de toen 16-jarige Kees Wevers. Hij riep mensen op om in verweer te komen tegen het plan en richtte de Waddenvereniging op. Nog steeds is deze vereniging de belangrijkste belangenbehartiger voor het Waddengebied. Hierdoor begon het besef door te dringen dat het Waddengebied volstrekt uniek is en dat er een goede balans gevonden moet worden tussen enerzijds landbouw, visserij, gaswinning, defensie en toeristische ontwikkeling en anderzijds het behoud van een uniek stuk natuur voor de wereld.

Hou de Hop op ‘t Wad

De Waddenzee is de kraamkamer voor vele (bedreigde) trekvogelsoorten, waaronder onze favoriet; de Hop. Vanuit de hele wereld komen miljoenen wereldreizigers naar het Wad. Op de Oost Atlantische trekroute vliegen vele vogelsoorten in het voorjaar van West Afrika, waar ze overwinteren, naar hun veelal Arctische broedgebieden. Soms leggen ze wel 10.000km enkele reis af! Onderweg moeten ze rusten en opvetten. De Waddenzee speelt daar een cruciale rol in. Zou de Waddenzee er niet meer zijn, dan zouden heel veel vogels de reis niet kunnen maken en uitsterven.

De comeback van de zeehond

Nu er meer aandacht is voor het behoud van het unieke Waddengebied zijn er allerlei initiatieven opgestart om verloren biodiversiteit te herstellen. De natuur is in staat sterker terug te komen als het de ruimte krijgt en gestimuleerd wordt. Een mooi voorbeeld is de comeback van de zeehond. Rond 1980 waren er nog maar zo’n 500 gewone zeehonden op het Nederlandse Wad. De grijze zeehond was heel zeldzaam. in 2017 zijn er ruim 8500 gewone en 4000 grijze zeehonden geteld! Dit biedt hoop voor andere diersoorten die met uitsterven bedreigd zijn. Zo heeft de scholekster het zwaar door de stijgende zeespiegel, maar de lepelaar is bezig met een opmars en bevolkt inmiddels vanuit Nederland ook weer het Duitse Wad.

Veerkracht

De natuur is veerkrachtiger dan wij wel eens denken. Deze voorbeelden bieden hoop voor een krachtig herstel van de biodiversiteit als de natuur beschermd wordt. En daar kunnen wij uiteindelijk met z’n allen weer extra van genieten!

 

 

 

 

 

Duurzaam Eilandhoppen. Hoe doen we dat in de praktijk?

 

Avontuur dichtbij

Waddenhop hebben we opgezet om avontuurlijk reizen toegankelijk te maken dichtbij huis. Zo hoef je niet in het vliegtuig te stappen naar de andere kant van de wereld om te genieten van ongerepte natuur, ontmoetingen met authentieke eilanders, mooie stranden en spannende activiteiten. Het kan gewoon op ’t Wad!

 

Doelstelling

  • Klimaatneutraal Eilandhoppen
  • Bijdragen aan herstel/instandhouding/bevordering van biodiversiteit en lokale cultuur

We vinden het belangrijk dat de ecologische voetafdruk die je achterlaat tijdens je vakantie op de Waddeneilanden minimaal is. Deze mag niet hoger zijn dan wanneer je thuis zou blijven. Binnen enkele jaren (2023-2024) willen we volledig klimaatneutraal opereren o.a. door (verdere stimulering van) verduurzaming van vervoer en verblijf en het compenseren van CO2 uitstoot.

We zoeken samenwerkingen met organisaties die zich bezig houden met het herstellen/in stand houden/bevorderen van biodiversiteit in het Waddengebied. Compensatiegelden voor de ecologische voetafdruk zullen rechtstreeks naar deze samenwerkingspartner(s) gaan. Daarnaast willen we een deel van de reissom van de reizigers afdragen aan projecten die wij zullen ondersteunen. Eventueel zetten we zelf een project op in samenwerking met een specialistische organisatie. We hechten er een groot belang aan dat het Waddengebied een rijke biodiversiteit blijft houden en leggen onszelf een inspanningsverplichting op om hier een positieve bijdrage aan te leveren.

Vervoer op de Wadden

We vragen elke reiziger om met het openbaar vervoer naar de Waddeneilanden af te reizen. Naar het eerste eiland waar de reis start varen we met veerboten die al tussen de eilanden varen. Tussen de eilanden maken we gebruik van zo efficiënt mogelijk vervoer. Zo varen watertaxi’s heen en terug gevuld met passagiers om de ecologische voetafdruk per passagier zo laag mogelijk te houden. Indien mogelijk maken we gebruik van windkracht door zeilend van eiland naar eiland te gaan.

Op de eilanden maken we vrijwel alleen gebruik van onze eigen spierkracht. Verplaatsingen vinden voornamelijk plaats per fiets. Gemotoriseerd vervoer zetten we minimaal in om bagage te vervoeren of een enkele keer om naar de haven te komen, waar de boot vertrekt. Slechts uit praktische overwegingen.

Verblijf op de eilanden

Wij vinden het belangrijk dat de overnachtingsplekken passen bij de omgeving. Bij voorkeur maken we gebruik van campings waar we tenten plaatsen tijdens het zomerseizoen. Tenten laten geen blijvende indruk achter in het landschap. Daarnaast maken we beperkt gebruik van energievoorzieningen en waterverspillende voorzieningen.

Op Vlieland werken we samen met Kampeerterrein Stortemelk. Deze camping heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Deze camping is opgezet in harmonie met het duingebied waar het gelegen is. De camping is gecertificeerd met het gouden label van Green Key, een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche. Stortemelk investeert flink in gebruik van duurzame energie en in milieuvriendelijke maatregelen.

Op Terschelling werken we o.a. samen met Staatsbosbeheer. Hier staan onze tenten in de natuur op een kampeerveld beheerd door de boswachters van Staatsbosbeheer. De voorzieningen zijn basic, maar prima om te douchen, de telefoon op te laden en af te wassen. Meer is er niet nodig!

Op Ameland werken we samen met Vakantiepark Klein Vaarwater, een van de koplopers als het gaat om verduurzaming van toeristische bedrijven. Deze coöperatie, zelfs geïnspecteerd door Koning Willem Alexander, heeft vergaande doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Het eiland Ameland neemt een koppositie in als het gaat om verduurzaming van energie. Ameland heeft als ambitie zelfvoorzienend te zijn op een volledig duurzame manier, o.a. door gebruik van zonne-energie, warmtepompen en biogas. De Amelanders zijn actief betrokken in dit project en Klein Vaarwater investeert flink in het aansluiten op het duurzame energiesysteem van Ameland. Het kleine beetje energie dat we gebruiken op de camping is duurzaam opgewekt!

Vermaak op de eilanden

Wij bieden je diverse activiteiten aan op de eilanden. Veelal zijn dit sportieve activiteiten. We promoten het om je te verplaatsen per fiets over de eilanden. Om deze reden (maar ook om praktische) is fietshuur inclusief in onze reisprogramma’s. De sportieve activiteiten die aangeboden worden zijn in samenwerking met lokale organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Activiteiten die in onze ogen niet duurzaam georganiseerd worden zullen wij niet voor jou regelen. Ook niet op verzoek. Denk daarbij aan gemotoriseerde excursies die schade aan de leefomgeving kunnen aanbrengen. Bij activiteiten naar bijvoorbeeld zeehondenbanken zorgen we ervoor dat je niet te dichtbij de zeehonden in de buurt komt. Een nieuwsgierige zeehond kan wel bij jou komen buurten. We geven de natuur de ruimte en hebben respect voor het leefgebied van zeehonden, vogels en andere diersoorten. Wij zijn te gast bij hun, niet andersom.

Wij maken graag een mooie connectie met echte eilanders. Door ze te betrekken bij onze reizen en activiteiten zorgen we voor een extra mooie toevoeging aan jouw reisbeleving. Daarmee helpen we ook de typische eilandculturen levend te houden. Vol passie en trots vertellen eilanders verhalen over strandjutten, de geschiedenis, wadlopen of schepen die gestrand zijn. Stel je open en omarm de lokale cultuur. Het helpt je ook nog eens je drukke vaste wal leven te relativeren.